fbpx

Блоктину

Начало » Блоктину

Платформата Блоктину за училищна среда е система за създаване на софтуер за микроконтролери специално разработена за използване в среда в която преподавателя активно работи с обучаемите както присъствено така и отдалечено. Разработка на софтуера може да бъде от тип блоково програмиране или на езика C/C++.

Основни характеристики и възможности на платформата са:

 • Създаване на потребителски акаунти от тип: потребител (ученик или студент); преподавател; мениджър.
 • Възможност всеки потребител да запазва своите проекти – блокови или на езика C/C++, във своя акаунт.
 • Създаване на работни групи, например класове, в които могат да бъдат добавени членове – учениците.
 • Преподавателя може да преглежда проектите на учениците в своята група с цел проверка.
 • Създаване на организация в рамките на платформата (например – училище) в рамките на която ще има обособени групи (вж. по-горе) от учителите и учениците.
 • Възможност за колаборативна работа – преподавателя може да работи заедно с ученика върху неговия проект, като и двамата виждат промените в реално време.
 • В системата са заложени механизми за защита на достъпа на различни нива с цел осигуряване на надеждност и конфиденциалност.

Списъкът с характеристики не е изчерпателен.

Как работи Блоктину?

Нека да започнем с 3 важни изисквания и особености:

 • Инсталиран драйвер за USB програматора тип USBasp (част от комплектите Тинузавър) – това е малък софтуерен пакет (около 2 Мегабайта) със стандартни Windows драйвери разработени от престижна софтуерна компания.
 • Софтуерните инструменти на Блоктину за Windows – това е изключително малък софтуерен пакет (около 300 Килобайта) който служи за прехвърляне на готовия код от нашия компютър към микроконтролерната платка.
 • НЕ Е необходимо инсталирането на никакъв друг софтуер за да работим с Блоктину. Това е изключително голямо предимство особено в училищна среда, където много често компютрите са претоварени със софтуерни инсталации.

Блоктину работи в 2 основни режима: (1) блоково програмиране; и (2) програмиране на езика C/C++.

Блоктину - блоково програмиране

В режим блоково програмиране се използват елементи, които се съединяват подобно на пъзел – концепция използвана в много други популярни платформи включително и в Scratch.

За платките, с която сме решили да работи и сме задали в софтуерния си проект, ще са видими само тези блокове, които са приложими. Това прави интерфейса много по-лесен за разбиране особено от по-начинаещите.

За всички входно-изходни компоненти на нашите платки има създадени специални блокове, с които те могат да бъдат програмирани.

Самите блокове са с картинки много близки до това как изглежда компонента. Например – блока за светодиод наистина има картинка на светодиод в съответния цвят.

Всъщност, докато ние редим блокчета, за да създадем нашата програма, платформата Блоктину създава вместо нас истински код на езика C/C++. Интересна възможност на платформата е да надникнем “под капака” и да видим кода, който е генериран.

Блоктину - блоково програмиране и на C/C++

Това дава възможност на по-любознателните:

 • да получат по задълбочени познания по програмиране;
 • да имат мотивация да пишат по-сложни програми; и 
 • да се научат как се програмира на езика C/C++.

Това прави прехода към езика за програмиране C/C++ много по-плавен и лесен.

Блоктину - програмиране на C/C++

В режим на програмиране на C/C++ можем да пишем директно код, така както бихме писали, ако използвахме някоя от популярните среди за разработка на софтуер.

В почти всички случаи е възможно да копираме код създаден с блокове в проект на езика C/C++, който да започнем да усъвършенстваме и надграждаме.

Това е режим на работа за по-напреднали и изисква по-задълбочени познания както по програмиране така и конкретно по езика C/C++.

За създаване на програми за микроконтролери директно на езика C/C++ са нужни познания за конкретната микропроцесорна платформа. В случая това е микроконтролер ATtiny85 на фирмата Microchip.

Лицензиране

За да получите достъп до разширените възможности на Блоктину за училищна среда, трябва да получите лиценз чиято цена се определя от броя на потребителите, които ще ползват платформата.

С цел по-голяма гъвкавост и оптимизиране както на вашите разходи така и на нашите ресурси, лицензите се определят на база месеци в които платформата ще се използват. За всеки започнат месец от потребител се начислява един месечен лицензен кредитМЛК.

Стартовата цена за един месечен лицензен кредит (МЛК) е 2.00 лв. (цената е с ДДС).

Крайната цена за всички лицензи се определя от дължината на целия период на ползване както и от броя потребители, който ще заявите. Когато през месеца не е ползвана платформата от даден потребител – МЛК не се начислява. Когато потребителският акаунт е деактивиран – също не се начислява МЛК.

Пример:

Училище, в което един клас с 26 ученика заедно с двама учители, ще използва платформата от м. септември до м. юни (10 месеца), ще има нужда от: ( 26 + 2 ) * 10 = 280 МЛК. При цена 2.00 лв. това прави 560.00 лв. за цялата учебна година. (цената е с ДДС)

Свържете се с нас за изготвяне на конкретно предложение.

Информация свързана със STEM проекта на МОН

Наименование на оборудванеОписание / Технически спецификации / характеристики
Среда за разработка на софтуерОнлайн платформа за разработка на софтуер за микроконтролери с възможност за блоково програмиране и на езика C/C++. Възможност за обособяване на групи и колаборативна работа. Преподавателски интерфейс за управление работа с обучаемите.
Цена (без ДДС)(**)
Направление:Минимално ниво на оборудването (според направление)
(***)
Източник [линк]https://stem.tinusaur.bg/blocktinu/

(**) Свържете се с нас за изготвяне на конкретно предложение.
(***) За софтуер не се изисква Минимално ниво на оборудването.

Item added to cart.
0 items - 0.00лв.