fbpx

Продукти

Начало » Продукти

За да може по-лесно да направите избора си на подходящи продукти сме ги подбрали и групирали според нивото за което са приложими.

Курсовете с Тинузавър протичат в няколко етапа, които сме нарекли нива (номерирани от 1 до 4) и сме описали подробно по-долу, заедно с продуктите, които са подходящи за тях.

Най-напред са представени комплектите, които са необходими за конкретното ниво за всеки участник – ученик или студент, а след това са инструментите и материалите, които са необходими за цялата група за работа с комплектите.

Комплекти

Комплектите са групирани според нивото, за което са приложими.

Ниво-1

Ниво-1 е базово ниво, което е задължително преди да се премине към Ниво-2, Ниво-3 или Ниво-4. Сглобяват се първите платки и се научават основните принципи при програмирането им.

 • Работи се с устройства за изход:
  светодиод, бъзер; за вход: бутон, фоторезистор, както и с други входно-изходни устройства.
 • Работи се по индивидуални проекти.
 • Усвояват се знания и умения от няколко учебни дисциплини за постигане целите на проекта.

Всеки участник в курса – ученик или студент, трябва да има собствен комплект подходящ за това ниво.

Тинузавър Стартер ЕДУ

Tinusaur Bundle Starter EDU Gen4

Комплект от 3 електронни платки, като едната от тях е с микроконтролер (вид микропроцесор), а другите две са добавъчни платки с различни електронни компоненти на тях, като светодиоди, фотосензор, бутон и бъзер. Комплектът включва и USB програматор, както и сглобяема дървена стойка за готовите платки и проекти. Подходящ за ученици от 6. до 12. клас (възраст над 11 години).

Тинузавър Кидс.Микро

Bundle Kids-Micro Gen4

Комплекта е най-малкият член на семейството Тинузавър. Подходящ за ученици от 4. до 6. клас (възраст от 9 до 12 години). Този комплект включва в себе си една основна платка, на която има микроконтролер, два светодиода – червен и зелен, бутон, бъзер и фоторезистор. Комплектът включва и USB програматор, както и сглобяема дървена стойка за готовата платка и проекти.

Допълнителни платки и надграждания

По време на курса от това ниво могат да се ползват допълнителни платки и надграждания за създаване на по-разнообразни проекти.

Допълнителни проекти

Проект комплект игра СИМУ

Игра СИМУ

Очаквайте повече информация за този продукт съвсем скоро. Технически спецификации Игра СИМУ # Компонент/Модул Описание и характеристики 1 Платка Тинузавър основна СТД PCB печатна …

Ниво-2

Ниво-2 е базово ниво за напреднали, което е препоръчително (но не задължително) преди да се премине към Ниво-3 или Ниво-4.

 • Сглобяват се електронни платки и се научават основните принципи при програмирането им.
 • Работи се с устройства за изход и управление: серво мотор и др. за вход: магнитен сензор, температура и др.
 • Осъществява се връзка между 2 и повече платки.
 • Работи се по индивидуални и екипни проекти. Усвояват се знания и умения от няколко учебни дисциплини за постигане целите на проекта.

Всеки участник в курса – ученик или студент, трябва да има собствен комплект подходящ за това ниво.

Тинузавър Стартер СЛД

Тинузавър Стартер СЛД

Комплект електронни платки за сглобяване и програмиране, с който работим след Тинузавър Стартер ЕДУ – затова и името „СЛеДващ“. Той е надграждане на вече усвоените знания и умения от предишните нива. Най-важното, което този комплект добавя е серво мотора и по-точно работата с механични системи. Друго допълнение е сензора на Хол, с които изследваме магнетизма и неговото приложение в науката и практиката.

Тинузавър Кидс.Мини

Тинузавър Кидс.Мини Стартер

Комплект електронни платки за сглобяване и програмиране, с който работим след Тинузавър Кидс.Микро. Той е надграждане на вече усвоените знания и умения от предишните нива. Най-важното, което този комплект добавя е серво мотора и по-точно работата с механични системи, което дава възможност за разработка на интересни проекти. Комплекта включва и по-голяма батерия за захранване.

Допълнителни платки и надграждания

По време на курса от това ниво могат да се ползват допълнителни платки и надграждания за създаване на по-разнообразни проекти.

Допълнителни проекти

По време на курса от това ниво могат да се ползват допълнителни комплекти за създаване на по-разнообразни проекти.

Проект Робокола Cartinu

Проект Робокола Cartinu G3

Робокола Cartinu G3 трета генерация е проект-комплект за надграждане знанията и уменията от предишните нива. Състои се от микроконтролерна платка Тинузавър, две допълнителни платки: една контролираща – за двигателите, а друга със светлинни сензори. Двигателите има възможност за движения с различна скорост и в двете посоки. Сензорите мога да бъдат използвани за следене на линия.
Проект Паркинг система Bx1

Проект Паркинг система Bx1

Комплект-проект за сглобяване и програмиране на паркинг система с една бариера, сензор, звуков и светлинен индикатор, бутон за контрол. За индивидуална работа и за надграждане на вече усвоените знания и умения от предишните етапи. Включва 2 електронни платки, серво мотор и др.
Алармена Система с лазерен сензор

Проект Алармена Система LS

Комплект-проект за сглобяване и програмиране за индивидуална работа, за надграждане знанията и уменията от предишните нива. Състои се от 3 електронни платки, лазерен сензор за активиране, звукова и светлинна сигнализация, бутон за управление на режимите на работа, високодецибелен пиезо-бъзер. и др.
Алармена Система с PIR сензор

Проект Алармена Система PS

Комплект-проект за сглобяване и програмиране за индивидуална работа, за надграждане знанията и уменията от предишните нива. Състои се от 3 електронни платки, PIR сензор за активиране, звукова и светлинна сигнализация, бутон за управление на режимите на работа, високодецибелен пиезо-бъзер. и др.
Проект Алармена Система MS

Проект Алармена Система MS

Комплект-проект за сглобяване и програмиране за индивидуална работа, за надграждане знанията и уменията от предишните нива. Състои се от 3 електронни платки, микровълнов сензор за активиране, звукова и светлинна сигнализация, бутон за управление на режимите на работа, високодецибелен пиезо-бъзер. и др.
Проект Светофарна уредба

Проект Светофарна уредба x2PC (с две платки)

Комплект Светофарна уредба x2PC (с две платки) е екипен проект за надграждане за двама души. Всеки си го сглобява и програмира, така че да работи в синхронизира с другите. Състои от: светофар за коли; и светофар за пешеходци.
Проект Светофарна уредба

Проект Светофарна уредба x2PP (с две платки)

Комплект Светофарна уредба x2PP (с две платки) е екипен проект за надграждане за двама души. Всеки си го сглобява и програмира, така че да работи в синхронизира с другите. Състои от: светофар за пешеходци; и управляващ модул за пешеходния светофар.
Проект комплект игра СИМУ

Игра СИМУ

Очаквайте повече информация за този продукт съвсем скоро. Технически спецификации Игра СИМУ # Компонент/Модул Описание и характеристики 1 Платка Тинузавър основна СТД PCB печатна …

Ниво-3

Ниво-3 е проектно ниво в което се работи основно по решаване на силно практически ориентирани проблеми.

 • Сглобяват се платки Тинузавър тип Комплект-проект със специално предназначение в зависимост от избрания индивидуален или екипен проект.
 • Работи се с повече входни и изходни устройства.
 • Работи се по индивидуални и екипни проекти.
 • Усвояват се знания и умения от няколко учебни дисциплини за постигане целите на проекта.

Всеки участник в курса – ученик или студент, трябва да има собствен комплект-проект подходящ за това ниво.

Проект Робокола Cartinu

Проект Робокола Cartinu G3

Робокола Cartinu G3 трета генерация е проект-комплект за надграждане знанията и уменията от предишните нива. Състои се от микроконтролерна платка Тинузавър, две допълнителни платки: една контролираща – за двигателите, а друга със светлинни сензори. Двигателите има възможност за движения с различна скорост и в двете посоки. Сензорите мога да бъдат използвани за следене на линия.
Проект Паркинг система Bx2

Проект Паркинг система Bx2

Комплект-проект за екипна работа (за двама души) за сглобяване и програмиране на паркинг система с две бариери, така че да работят в синхрон. Включва 2 комплекта микроконтролерни и контролни платки със сензори, серво и др. вх/изх устройства. За надграждане на вече усвоените знания и умения от предишните етапи.
Проект Соларна Станция

Проект Соларна Станция LT

Комплект-проект за сглобяване и програмиране на соларна станция (олекотена версия) за зареждане на акумулаторна батерия и самонасочване към слънцето. За индивидуална работа и за надграждане на вече усвоените знания и умения от предишните етапи. Състои се от 2 електронни платки, серво мотор за задвижване и др.
Проект Паркинг система Bx1

Проект Паркинг система Bx1

Комплект-проект за сглобяване и програмиране на паркинг система с една бариера, сензор, звуков и светлинен индикатор, бутон за контрол. За индивидуална работа и за надграждане на вече усвоените знания и умения от предишните етапи. Включва 2 електронни платки, серво мотор и др.
Алармена Система с лазерен сензор

Проект Алармена Система LS

Комплект-проект за сглобяване и програмиране за индивидуална работа, за надграждане знанията и уменията от предишните нива. Състои се от 3 електронни платки, лазерен сензор за активиране, звукова и светлинна сигнализация, бутон за управление на режимите на работа, високодецибелен пиезо-бъзер. и др.
Алармена Система с PIR сензор

Проект Алармена Система PS

Комплект-проект за сглобяване и програмиране за индивидуална работа, за надграждане знанията и уменията от предишните нива. Състои се от 3 електронни платки, PIR сензор за активиране, звукова и светлинна сигнализация, бутон за управление на режимите на работа, високодецибелен пиезо-бъзер. и др.
Проект Алармена Система MS

Проект Алармена Система MS

Комплект-проект за сглобяване и програмиране за индивидуална работа, за надграждане знанията и уменията от предишните нива. Състои се от 3 електронни платки, микровълнов сензор за активиране, звукова и светлинна сигнализация, бутон за управление на режимите на работа, високодецибелен пиезо-бъзер. и др.
Проект Светофарна уредба

Проект Светофарна уредба x3PPC (с три платки)

Комплект Светофарна уредба x3PPC (с три платки) е екипен проект за надграждане за трима души. Всеки си го сглобява и програмира, така че да работи в синхронизира с другите. Състои от: светофар за коли; светофар за пешеходци; и управляващ модул за пешеходния светофар.
Проект Светофарна уредба

Проект Светофарна уредба x2PC (с две платки)

Комплект Светофарна уредба x2PC (с две платки) е екипен проект за надграждане за двама души. Всеки си го сглобява и програмира, така че да работи в синхронизира с другите. Състои от: светофар за коли; и светофар за пешеходци.
Проект Светофарна уредба

Проект Светофарна уредба x2PP (с две платки)

Комплект Светофарна уредба x2PP (с две платки) е екипен проект за надграждане за двама души. Всеки си го сглобява и програмира, така че да работи в синхронизира с другите. Състои от: светофар за пешеходци; и управляващ модул за пешеходния светофар.
Автономна и автоматизирана система за напояване на растения AWDIU

Автономна и автоматизирана система за напояване на растения AWDIU SR

Комплект-проект за сглобяване и програмиране на Автономна и автоматизирана система за напояване. За индивидуална работа и за надграждане на вече усвоените знания и умения от предишните етапи. Включва 2 електронни платки, сензор, помпа и др.
Проект „Метео Монитор“ с OLED дисплей

Проект „Метео Монитор“ с OLED дисплей

Комплект-проект за сглобяване и програмиране на Метео Монитор с OLED дисплей. За индивидуална работа и за надграждане на вече усвоените знания и умения от предишните етапи. Включва 2 електронни платки, сензор, OLED дисплей и др.
Проект-комплект Умен дом

Проект „Умен дом“

Комплект-проект за сглобяване и програмиране на Умен дом. За индивидуална работа и за надграждане на вече усвоените знания и умения от предишните етапи. Включва 4 електронни платки, сензори, осветителни и нагревателни елементи, и др.
Проект: Игрова конзола Gametinu G3

Проект Игрова конзола Gametinu G3

Комплект-проект за сглобяване и програмиране Игрова конзола Gametinu G3 с LED дисплей. За индивидуална работа и за надграждане на вече усвоените знания и умения от предишните етапи. Включва 2 електронни платки, бутон, бъзер, LED дисплей, батерия и др.
Автономна и автоматизирана система за напояване на растения AWDIU

Автономна и автоматизирана система за напояване на растения AWDIU LR

Комплект-проект за сглобяване и програмиране на Автономна и автоматизирана система за напояване. За индивидуална работа и за надграждане на вече усвоените знания и умения от предишните етапи. Включва 2 електронни платки, сензор, помпа и др.

Ниво-4

Ниво-4 е проектно ниво за напреднали в което се работи по решаване на силно практически ориентирани проблеми.

 • Сглобяват се платки Тинузавър тип Комплект-проект със специално предназначение в зависимост от избрания индивидуален или екипен проект.
 • Работи се с повече входни и изходни устройства.
 • Работи се по индивидуални и екипни проекти.
 • Усвояват се знания и умения от няколко учебни дисциплини за постигане целите на проекта.

Всеки участник в курса – ученик или студент, трябва да има собствен комплект-проект подходящ за това ниво.

Очаквайте повече информация за проектите за това ниво съвсем скоро.

Класна стая

Комплекти, инструментите и материалите, които са необходими за работа на цяла група.

Това са продукти, които могат да се използват както индивидуално от всеки участник така и заедно от повече от един човек.

Тинузавър Лаб – Класна стая x14+

Тинузавър Лаб – Класна стая x14+

Тинузавър Лаб x14+ е комплект с инструменти, материали и други пособия за класна стая, които са необходоми за сглобяване и работа с комплектите Тинузавър. Това са поялници, захранващи устройства, кабели,тинол, измервателни уреди и мн. др. инструменти и консумативи. Докато комплектите са индивидуални пособия за всеки ученик, инструментите и материалите в Тинузавър Лаб са за постоянна употреба от всички ученици.
Тинузавър Лаб – Класна стая x8+

Тинузавър Лаб – Класна стая x8+

Тинузавър Лаб x8+ е комплект с инструменти, материали и други пособия за класна стая, които са необходоми за сглобяване и работа с комплектите Тинузавър. Това са поялници, захранващи устройства, кабели,тинол, измервателни уреди и мн. др. инструменти и консумативи. Докато комплектите са индивидуални пособия за всеки ученик, инструментите и материалите в Тинузавър Лаб са за постоянна употреба от всички ученици.
Макро камера

Макро камера TMC-01

Очаквайте повече информация за този продукт съвсем скоро. Информация свързана със STEM проекта на МОН Наименование на оборудване Описание / Технически спецификации / характеристики …

Други инструменти, уреди, машини и материали

Това са други инструменти, уреди, машини и материали, които може да са нужни или полезни при работа.

3D Принтер за STEM кабинет / пространство

3D Принтер

Надежден 3D принтер от трето поколение с параметри отговарящи на съвременните изисквания. Рентабилен като цена и консуматив. Включва: доставка на място; сглобяване и пускане в експлоатация; 4 часа обучение на място.
Термометър Инфрачервен Цифров T400

Термометър Инфрачервен Цифров

Очаквайте повече информация за този продукт съвсем скоро.

Други комплекти

Комплекти, които не спадат към никоя от по-горните категории.

Ниво-0

Специално за най-малките ученици (начален етап) сме подбрали подходящи проекти-комплекти.

Соларна количка (малка) TSCS-01

Соларна количка (малка) TSCS-01

Това е проект-комплект на малка Соларна количка (малка) TSCS-01 задвижвана от електрически мини-мотор и фотоволтаичен панел, като източник на захранване. Комплекта е подходящ за ученици от 1 клас. Работата с него покрива от 1 до 2 занятия.
Проект-комплект Ръчен електрогенератор

Ръчен електрогенератор

Проект-комплект „Ръчен електрогенератор“ за изследване преобразуването на механичната енергия в електрическа, а после в светлинна. Състои се от: дървена конструкция за сглобяване; редуктор със зъбно колела (пластмаса); манивела (метал); двигател/генератор (нисковолтов); светодиод; проводници; клеми за свързване.
Соларен Скакалец

Соларен Скакалец TSGG-01

Това е проект-комплект Соларен Скакалец TSGG-01 задвижван от вибриращ мини-мотор и фотоволтаичен панел, като източник на захранване. Комплекта е подходящ за ученици от 1 клас. Работата с него покрива от 1 до 2 занятия.
Соларна количка

Соларна количка (различни видове) TSCX-01

Това е проект-комплект на малка Соларна количка (различни видове) TSCX-01 задвижвана от електрически мини-мотор и фотоволтаичен панел, като източник на захранване. Комплекта е подходящ за ученици от 2 до 3 клас. Работата с него покрива от 4 до 8 занятия.
Проект комплект Ферма за мравки

Ферма за мравки TAFY-01

Очаквайте повече информация за този продукт съвсем скоро.
Проект-комплкт Проектор за слайдове

Проектор за слайдове

Проект-комплект „Проектор за слайдове“ за изследване на светлинни и оптични явления. Прожектира върху стена в затъмнена стая на изображение от прозрачно фолио. Състои се от дървена конструкция за сглобяване; увеличителни лещи 2 бр (пластмаса); светодиод; проводници; захранваща батерия; прозрачно фолио.

Списък с всички продукти.

Чудите се какви образователни продукти да подберете за вашето ново STEM пространство?
Нашите предложения са единствените към момента на българския пазар, които се състоят от трите най-важни компонента:

Образователен
STEM продукт

Разработен и произведен в България от екип от преподаватели с дългогодишен практически опит.

Учебно
съдържание

Готово да бъде използвано в часовете. Разработено от учители за учители и проверено в практиката.

Обучение за преподаватели

Включва сертифициране, подготовка за ползване на продуктите и преподаване по оригиналната ни STEM методика.

Изберете продукт за вашия STEM проект, а ако не сте сигурни кое е подходящо за вас – свържете се с нас, за да ви помогнем.

телефон

Обадете ни се, за да ви помогнем да вземете правилното за вас решение.

Нашия екип е на линия за въпроси всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч.

Item added to cart.
0 items - 0.00лв.