fbpx

Проект Паркинг система Bx2

Начало » Продукти » Проект Паркинг система Bx2

Комплект за сглобяване и програмиране Паркинг система Bx2 е екипен проект за двама души, който всеки трябва да си сглоби и да го програмира според предназначението. Той е за надграждане на вече усвоените знания и умения от предишните етапи.

Състои се от 2 комплекта електронни платки за сглобяване/запояване всяка с: (1) контролна, с микроконтролер (вид микропроцесор); (2) входно-изходна със сензор за засичане, входно-изходни устройства и др. Включени са сервомотор, захранващ комплект с батерия и сглобяема дървена конструкция.

120.00лв.Добавяне в количката

Код за поръчка: STEM-4322

Примерен проект

Проекта може да включва разработка на софтуер за контрол на достъп с ограничаване броя на колите на влизане и излизане, като се използват две системи с бариери (наречени Система-1 и Система-2): една на входа на паркинга и една на изхода. Те трябва да работят в синхрон, като си изпращат сигнали по кабел.

Основни функции изпълнявани от системата могат да бъдат:

 • С помощта на сензор за присъствие или друг детекция на кола пред бариерата;
 • Вдигане на бариерата за да може колата да премине;
 • Брояч на колите влезли в (или излезли от) паркинга;

За Система-1:

 • При достигане на максимално допустим брой коли в паркинга:
  • Индикация със звук и/или светлина;
  • Блокиране на бариерата за допускане на повече коли.

За Система-2

 • При излизане на кола от паркинга:
  • Отбелязване на събитието – изпращане на сигнал до Система-1

За Система-1:

 • Намаляване на брояча на коли;
 • Освобождаване на бариерата за пропускане на коли.

Очаквайте повече информация за този продукт съвсем скоро.

Внимание Важно

ВАЖНО: Това е комплект за надграждане. Това значи, че: (1) За пълноценното му използване трябва да е работено преди това с поне един комплект тип Стартер за Ниво-1; (2) Не е включен USB програматор тип USBasp, който е част от комплект тип Стартер за Ниво-1.

Информация свързана със STEM проекта на МОН

Наименование на оборудванеОписание / Технически спецификации / характеристики
Паркинг система Bx2Комплект-проект [за надграждане] паркинг система с две бариери (за двама души) от 2 комплекта платки за сглобяване/запояване с поялник и програмиране. Включват микроконтролер ATtiny85, светодиод, бутон, сензори, бъзер, серво мотор, кабели, и др. електронни компоненти и захранващ комплект с батерия. Сглобяема дървена стойка.
Цена (без ДДС)100.00 лв.
Направление:Минимално ниво на оборудването (според направление)
Роботика и кибер-физични системикомплект микроконтролерни или микропроцесорни платки за програмиране;
Дизайн и 3D прототипиране
Природни наукикомплект по физика;
Зелени технологии и устойчиво развитиекомплект за обучение по механична енергия;
Математика и информатикаконтролерни платки с микроконтролери или микропроцесори;
Източник [линк]https://stem.tinusaur.bg/products/project-parking-system-bx2/
Item added to cart.
0 items - 0.00лв.