Продукти за оборудване на STEM пространства

Начало » Продукти за оборудване на STEM пространства

Национален STEM Център Logo

Националния STEM център дава насоки как може да стане това, а ние сме обобщили тази информация и сме я представили в удобен за ползване вид. За да може по-лесно да направите избора си на подходящи наши продукти за вашия STEM център, сме ги подбрали и групирали според направлението за което са приложими.

ВАЖНО: Официалната информация за Националния STEM център се намира на https://stem.mon.bg.

Как да изградим STEM пространство в училище?

Основните градивни елементи при изграждане на STEM по проекта на МОН пространство са:

5 Направления

7 Зони

Нека да разгледаме всеки един от тях.

Направления

Училището може да работи в едно или повече от петте направления, който са предварително зададени в проекта STEM. Всяко направление дава насоченост на предварително зададените седем зони, които можете да създадете.

 • Изследователски лаборатории
 • Класна стая за креативни дигитални създатели
 • Център за млади изследователи (начален етап)
 • Център за технологии в креативните индустрии
 • Център за дигитални създатели
 • Изследователски лаборатории
 • Класна стая за креативни дигитални създатели
 • Център за млади изследователи (начален етап)
 • Център за технологии в креативните индустрии
 • Център за дигитални създатели
 • Изследователски лаборатории
 • Център по природни науки, изследвания и иновации
 • Изследователски лаборатории
 • Център по природни науки, изследвания и иновации
 • Изследователски лаборатории
 • Класна стая за креативни дигитални създатели
 • Център за млади изследователи (начален етап)
 • Център за технологии в креативните индустрии
 • Център за дигитални създатели
 • Център по природни науки, изследвания и иновации

Типове зони

Всяко училище (според бюджета си и други фактори) може да създаде едно или повече STEM пространства. Те предварително са зададени като седем типа зони.

1. Изследователски лаборатории
2. Класна стая за креативни дигитални създатели
3. Център за млади изследователи (начален етап)
4. Център за технологии в креативните индустрии
5. Център за дигитални създатели
6. Център по природни науки, изследвания и иновации
7. Учебна работилница (Maker space)

БЕЛЕЖКА: Отпада Зала за дигитално изкуство (Digital Art) и аудиовизуално изкуство, която беше част от първоначалната документация.

Как се комбинират лаборатории, направления и продукти?

Зони, направления и продукти

За да бъде улеснено създаването на STEM пространствата (или зоните), предварително е зададена структурата на т.нар. лаборатории. Тя определя в кои лаборатории кои направления могат или трябва да бъдат включени. За ваше улеснение към всеки тип лаборатория е разгледан подробно в отделна страница с предложения кои наши продукти могат да са полезни за конкретните направление. В списъка по-долу са показани и направленията към които могат да се насочат зоните.

 • Роботика и кибер-физични системи
 • Дизайн и 3D прототипиране
 • Природни науки
 • Зелени технологии и устойчиво развитие
 • Математика и информатика
 • Роботика и кибер-физични системи
 • Дизайн и 3D прототипиране
 • Математика и информатика
 • Роботика и кибер-физични системи
 • Дизайн и 3D прототипиране
 • Математика и информатика
 • Роботика и кибер-физични системи
 • Дизайн и 3D прототипиране
 • Математика и информатика
 • Роботика и кибер-физични системи
 • Дизайн и 3D прототипиране
 • Математика и информатика
 • Природни науки
 • Зелени технологии и устойчиво развитие
 • Математика и информатика
 • Обособено пространство за учене чрез правене

Обърнете внимание на факта, че направление Математика и информатика присъства във всички зони, а Роботика и кибер-физични системи във всички без една.

Имате ли нужда от помощ

Ако се чудите как да подготвите документа “Annex_II_Концепция за изграждане на Училищна STEM среда” и по-точно точки 6.1, 6.2 и 6.3, прегледайте страницата Концепция за изграждане на Училищна STEM среда, където може да намерите текстовете, които сме подготвили.

Бюджет за изграждане на Училищна STEM среда

За да направите по-лесно бюджета на вашия STEM проект, използвайки продуктите на Тинузавър, създадохме документ, в който с помощта на няколко примера даваме основни насоки за създаване на Бюджет за изграждане на Училищна STEM среда.

телефон

Обадете ни се, за да ви помогнем да вземете правилното за вас решение.

Нашия екип е на линия за въпроси всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч.

Item added to cart.
0 items - 0.00лв.

Уебинар - Концепция за изграждане на STEM

STEM