fbpx

Продукти за оборудване на STEM пространства

Начало » Продукти за оборудване на STEM пространства

Националния STEM център дава насоки как може да стане това, а ние сме обобщили тази информация и сме я представили в удобен за ползване вид. За да може по-лесно да направите избора си на подходящи наши продукти за вашия STEM център, сме ги подбрали и групирали според направлението за което са приложими.

ВАЖНО: Официалната информация за Националния STEM център се намира на https://stem.mon.bg.

Как да изградим STEM пространство в училище?

Основните градивни елементи при изграждане на STEM по проекта на МОН пространство са 5 направления и 7 зони.

ВАЖНО: „При разработването на проектната идея следва да се има предвид, че изграждането на училищната STEM среда има за цел развитието на интегрирано преподаване. Поради тази причина е необходимо да бъдат определени минимум 4 учебни предмета, които ще бъдат преподавани в училищния STEM център

– BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“
от документация по STEM проекта на МОН

Определянето на 4 учебни предмета, които да бъдат преподавани в изградения училищен STEM център е предизвикателство.

 • Платформата Тинузавър предоставя тази възможност.

Основните учебни предмети, в които могат да се ползват продуктите Тинузавър, както и разработеното за тях учебно съдържание са програмиране, математика и физика. Към тях мога да бъдат добавени (по избор) биология, география и дори музика, както и други според нуждите.

Свържете се с нас за повече информация.

По-долу са разгледани направленията и зоните.

Направления

Училището може да работи в едно или повече от петте направления, който са предварително зададени в проекта STEM. Всяко направление дава насоченост на предварително зададените седем зони, които можете да създадете.

 • Изследователски лаборатории
 • Класна стая за креативни дигитални създатели
 • Център за млади изследователи (начален етап)
 • Център за технологии в креативните индустрии
 • Център за дигитални създатели
 • Изследователски лаборатории
 • Класна стая за креативни дигитални създатели
 • Център за млади изследователи (начален етап)
 • Център за технологии в креативните индустрии
 • Център за дигитални създатели
 • Изследователски лаборатории
 • Център по природни науки, изследвания и иновации
 • Изследователски лаборатории
 • Център по природни науки, изследвания и иновации
 • Изследователски лаборатории
 • Класна стая за креативни дигитални създатели
 • Център за млади изследователи (начален етап)
 • Център за технологии в креативните индустрии
 • Център за дигитални създатели
 • Център по природни науки, изследвания и иновации

Типове зони

Всяко училище (според бюджета си и други фактори) може да създаде едно или повече STEM пространства. Те предварително са зададени като седем типа зони.

1. Изследователски лаборатории
2. Класна стая за креативни дигитални създатели
3. Център за млади изследователи (начален етап)
4. Център за технологии в креативните индустрии
5. Център за дигитални създатели
6. Център по природни науки, изследвания и иновации
7. Учебна работилница (Maker space)

БЕЛЕЖКА: Отпада Зала за дигитално изкуство (Digital Art) и аудиовизуално изкуство, която беше част от първоначалната документация.

Как се комбинират лаборатории, направления и продукти?

Зони, направления и продукти

За да бъде улеснено създаването на STEM пространствата (или зоните), предварително е зададена структурата на т.нар. лаборатории. Тя определя в кои лаборатории кои направления могат или трябва да бъдат включени. За ваше улеснение към всеки тип лаборатория е разгледан подробно в отделна страница с предложения кои наши продукти могат да са полезни за конкретните направление. В списъка по-долу са показани и направленията към които могат да се насочат зоните.

 • Роботика и кибер-физични системи
 • Дизайн и 3D прототипиране
 • Природни науки
 • Зелени технологии и устойчиво развитие
 • Математика и информатика
 • Роботика и кибер-физични системи
 • Дизайн и 3D прототипиране
 • Математика и информатика
 • Роботика и кибер-физични системи
 • Дизайн и 3D прототипиране
 • Математика и информатика
 • Роботика и кибер-физични системи
 • Дизайн и 3D прототипиране
 • Математика и информатика
 • Роботика и кибер-физични системи
 • Дизайн и 3D прототипиране
 • Математика и информатика
 • Природни науки
 • Зелени технологии и устойчиво развитие
 • Математика и информатика
 • Обособено пространство за учене чрез правене

Обърнете внимание на факта, че направление Математика и информатика присъства във всички зони, а Роботика и кибер-физични системи във всички без една.

Имате ли нужда от помощ

Ако се чудите как да подготвите документа “Annex_II_Концепция за изграждане на Училищна STEM среда” и по-точно точки 6.1, 6.2 и 6.3, прегледайте страницата Концепция за изграждане на Училищна STEM среда, където може да намерите текстовете, които сме подготвили.

Бюджет за изграждане на Училищна STEM среда

За да направите по-лесно бюджета на вашия STEM проект, използвайки продуктите на Тинузавър, създадохме документ, в който с помощта на няколко примера даваме основни насоки за създаване на Бюджет за изграждане на Училищна STEM среда.

телефон

Обадете ни се, за да ви помогнем да вземете правилното за вас решение.

Нашия екип е на линия за въпроси всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч.

Item added to cart.
0 items - 0.00лв.